null
<a href='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Zajdy.jpg'><img class='wp-image-262 size-medium aligncenter' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Zajdy-300x169.jpg' alt='' width='300' height='169' srcset='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Zajdy-300x169.jpg 300w, http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Zajdy-768x431.jpg 768w, http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Zajdy-1024x575.jpg 1024w' sizes='(max-width: 300px) 100vw, 300px' /></a></p> <h4 style='text-align: left;'>Hopa Zajdy</h4> <p style='text-align: left;'><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /></p> <div class='page' title='Page 46'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 53'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 53'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 55'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p>Duża i widowiskowa hopa na otwartym terenie po mniejszej hopie 200m wcześniej.</p> </div> </div> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p><em>Big and spectacular jump on open elds after smaller jump 200m earlier. Parking alongside the road.</em></p> <div class='page' title='Page 55'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p>W Gąskach z drogi 65 przez Kukówko i Dudki.</p> </div> </div> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p><em>Turn o the road 65 and go through Kukówko and Dudki.</em></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>
</p> <h4 style='text-align: left;'><a href='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Rosochackie.jpg'><img class='wp-image-261 size-medium aligncenter' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Rosochackie-300x169.jpg' alt='' width='300' height='169' srcset='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Rosochackie-300x169.jpg 300w, http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Rosochackie-768x431.jpg 768w, http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Hopa-Rosochackie-1024x575.jpg 1024w' sizes='(max-width: 300px) 100vw, 300px' /></a>Hopa Rosochackie</h4> <p style='text-align: left;'><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /></p> <div class='page' title='Page 46'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 53'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 53'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 55'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p>Duża hopa w wąskim wąwozie. Uwaga, ograniczona liczba miejsc dla publiczności.</p> <p><em>Big jump in narrow gorge. Notice, limited space for spectators.</em></p> <div class='page' title='Page 55'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p>Na wysokości Olecka, z drogi nr 65 na Świętajno.</p> <p><em>Next to Olecko, turn o the road 65 towards Świętajno.</em></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>
</p> <h4 style='text-align: left;'><a href='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Jaśki.jpg'><img class='wp-image-263 size-medium aligncenter' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Jaśki-300x169.jpg' alt='' width='300' height='169' srcset='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Jaśki-300x169.jpg 300w, http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Jaśki-768x431.jpg 768w, http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Jaśki-1024x575.jpg 1024w' sizes='(max-width: 300px) 100vw, 300px' /></a>Jaśki</h4> <p style='text-align: left;'><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /><img class='alignnone wp-image-356' src='http://rally-poland-maps.topracing.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zrzut-ekranu-2017-06-07-o-18.00.40.png' alt='' width='10' height='10' /></p> <div class='page' title='Page 46'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 53'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 53'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <div class='page' title='Page 55'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p>Lewy 90 po bardzo szybkiej partii i hamowaniu z pełnej prędkości.</p> <p><em>Left 90 turn after high speed section and braking from full speed. Parking alongside the road.</em></p> <div class='page' title='Page 55'> <div class='section'> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p>W Jaśkach z drogi nr 655.</p> </div> </div> <div class='layoutArea'> <div class='column'> <p><em>In Jaśki turn o the road 655.</em></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>